All Users Rank List

1 - 100: ordered by difference

Select section :

per-page : 10 20 30 50 100

 
 
Rank ID Name Affiliation Solved Rating Avg Submit
1 kmcyuma m ERROR 933 1426.59 1.53 3112
2 okaduki1 okaduki Nagoya Univ. 360 497.77 1.38 672
3 mamekin mamekin - 1036 1342.08 1.30 1959
4 snuke Kento Nikaido SFC 451 736.25 1.63 1082
5 kazuma8128 kazuma Kyoto University 264 230.45 0.87 631
6 beet beet University of Aizu 577 525.62 0.91 1592
7 suibaka suibaka Kyoto University 411 281.70 0.69 693
8 joisino joisino Kyoto University 371 788.17 2.12 720
9 ukuku09 ukuku09 University of Aizu 415 451.31 1.09 808
10 imulan imulan Waseda University 635 435.04 0.69 1043
11 hanzou jack jack 415 281.92 0.68 758
12 Tsuta_J @_TTJR_ Hokkaido University 259 136.04 0.53 509
13 c7c7 c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c ... University of Aizu 497 252.89 0.51 1975
14 hec Hec12 - 586 548.64 0.94 1466
15 namonakiaccount namonakiaccount The University of Tokyo 1271 2087.80 1.64 4704
16 d17202 d17202 Chuo University 729 738.91 1.01 2795
17 ixmel ixmel ritsumei 730 468.89 0.64 2032
18 vjudge1 Guan Yunchang Shu 369 724.67 1.96 9746
19 noy72 noy - 413 154.19 0.37 1259
20 vjudge3 Zhao Zilong Shu 372 735.96 1.98 9469
21 vjudge2 Zhang Yide Shu 382 672.58 1.76 9583
22 femto16 kaz - 274 301.01 1.10 884
23 CBCrt Ryuta Tamura mcc 341 128.43 0.38 807
24 kopricky ricky - 137 58.04 0.42 319
25 Yazaten Yazaten NAIST 544 486.37 0.89 1435
26 vjudge5 Ma Mengqi Shu 353 732.01 2.07 9364
27 vjudge4 Huang Hansheng Shu 377 729.26 1.93 9507
28 EtoNagisa nagisa Kyoto University 132 62.22 0.47 291
29 Yang33 Yang33 Nagoya Univ 88 71.90 0.82 281
30 RCCW RCCW none 181 44.17 0.24 278
31 haji149 haji University of Aizu 191 294.27 1.54 537
32 DAyama DAyama Okubo Inst. 243 147.28 0.61 483
33 potetisensei uhm.... npca 313 163.79 0.52 703
34 hashiryo hashimoto ryoma matsuekita 163 58.47 0.36 292
35 gazelle gazelle Kyoto University 91 26.96 0.30 195
36 primenumber prime number Kyoto University 426 278.54 0.65 813
37 btk Team Takoshi nitech 125 108.44 0.87 320
38 takahide_umeda_2080 takahide umeda - 97 24.31 0.25 426
39 shinya_kato Shinya Kato Waseda 154 37.90 0.25 347
40 arukuka Shingo Ohtsuka Tokyo National College of Technology 253 89.27 0.35 796
41 pasta_az pasta University of Aizu 74 32.90 0.44 141
42 uru Tomohito URUSHIBARA NA 221 76.74 0.35 282
43 IH19980412 Isa Hirotaka The University of Tokyo 254 107.22 0.42 1485
44 rugby a - 229 96.37 0.42 821
45 yana87 yana87 - 48 57.25 1.19 117
46 arrows Aoba Suzukaze EAGLE JUMP 1001 1002.69 1.00 1396
47 s16ti027 s16ti027 Saitama University 75 18.83 0.25 180
48 hirorisuu hoget157 - 368 154.65 0.42 749
49 hyksm hyksm The University of Tokyo 444 170.73 0.38 1032
50 kmc_nakano nakano eiichi Kyoto University 115 103.64 0.90 442
51 polyomino polyomino The University of Tokyo 142 72.93 0.51 308
52 s1230149 Hiroki University of Aizu 638 520.55 0.82 2332
53 yebityon teyon Ripro 251 67.85 0.27 930
54 ayame kukuku hahaha 80 47.78 0.60 202
55 aizu_a aizu_a - 345 442.71 1.28 1154
56 soraziro222 fooractal The University of Electro-Communications 424 196.52 0.46 1113
57 x13086xx kotomi nakano - 54 13.93 0.26 189
58 ShotaIsowa Shota Isowa Kouwa group 60 15.03 0.25 144
59 fal_rnd fal highschool 72 21.40 0.30 115
60 prog470 tshimizu KanazawaUniversity 106 43.00 0.41 296
61 k16013wi inoue kitakyuusyuukousenn 40 36.34 0.91 97
62 aota aota shinshu 172 49.12 0.29 573
63 yokozuna57 yokozuna57 - 135 104.59 0.77 586
64 mtsd tanakataro - 39 14.43 0.37 92
65 nikutto nikutto kyotoU 140 60.68 0.43 438
66 sntea sntea - 89 33.98 0.38 203
67 hongrock hongrock GDUFS 8 12.36 1.54 17
68 albicilla AlbicillaT SFC 204 60.15 0.29 742
69 naobird naoya toriyabe Hokkaido university 72 14.80 0.21 142
70 dyuma Goryudyuma shinshu_u 295 104.78 0.36 927
71 kyawakyawa Louis - 41 11.19 0.27 80
72 aim_cpo hira_hiragi nitech 67 18.96 0.28 112
73 kyabaria kyabaria - 49 11.97 0.24 150
74 olphe olphe - 50 26.57 0.53 171
75 mio_00000 Tajima Sachiko University of Aizu 52 15.23 0.29 109
76 zaki0000 zaki_joho KU 112 43.06 0.38 286
77 legosuke Fujita Kyushu 146 33.67 0.23 396
78 peroon peroon Game Engineer 123 32.97 0.27 321
79 pachicobue sho - 61 16.03 0.26 138
80 nyashiki Nyashiki uec 93 30.63 0.33 236
81 IS0283IR T.M - 549 236.98 0.43 1925
82 nokoTaro nokoTaro tuatmcc 427 249.25 0.58 802
83 amineco amineco university of Aizu 35 14.40 0.41 70
84 TAB TAB Hokkaido Unibersity 87 23.56 0.27 188
85 letter toto Yokohama National Univ. 114 26.91 0.24 189
86 nakamura 458 151.26 0.33 962
87 moriizumi moriizumi waseda 110 26.83 0.24 301
88 Lapinpon @u2xr_ The Elementary School of Aizu 73 23.46 0.32 141
89 fortoobye321 fortoobye321 104 228.44 2.20 644
90 WatsonHeim Thomas John Watson KUOC 62 15.50 0.25 269
91 koba2adc koba2adc u-anonymous 38 28.53 0.75 112
92 roto_37 roto_37 - 14 8.43 0.60 36
93 solorab kimiyuki Kobe University 92 69.38 0.75 239
94 ferin ferin - 192 66.64 0.35 344
95 yagi2 yagi2 - 40 9.98 0.25 69
96 shot shot The University of Aizu 224 72.61 0.32 410
97 ei1626 ei1626 - 106 28.98 0.27 188
98 biii p4mf Human 34 9.91 0.29 99
99 uec1 uec1 The University of Electro-Communications 27 15.58 0.58 101
100 is0384er rika - 258 70.74 0.27 531